Rabobank Oost-Betuwe heeft een subsidieaanvraag gehonoreerd.

Rabobank Oost-Betuwe

Mei 2016
Rabobank Oost-Betuwe heeft een subsidieaanvraag van Go! in Zetten en Herveld gehonoreerd. We zijn de Rabobank erg erkentelijk voor hun bijdrage. De Rabobank is nu naast het regionaal innovatiefonds gemeente Arnhem, Menzis, gemeente Arnhem, de Dullard stichting, Burger en nieuwe weeshuis, Sint Nicolai Broederschap, rabobank Arnhem en omstreken, Stichting Rijnkind, Achterstandsfondsen en provincie Gelderland, financier van dit mooie project.