Postcorona

GEZ Midden Betuwe

Dit programma bedoeld voor eerstelijns zorgverleners en geeft aan hoe te handelen bij een patiënt nadat deze het corona virus ( COVID-19) heeft doorstaan en zich weer in de thuissituatie bevindt. Deze informatie wordt bijgewerkt zodra er wijzigingen of aanvullingen zijn op de ontwikkelingen van het coronavirus die invloed hebben op het programma.

 

Het zorgprogramma is gebaseerd op de principes van disease management:

•      De zorg wordt gezien als een continuüm van preventie, diagnostiek en management;

•      Bij het programma zijn alle betrokken disciplines als ketenpartner betrokken;

•      Uitgangspunt zijn de werkafspraken en protocollen, die door de verschillende ketenpartners zijn vast gesteld.

 

GEZ Midden Betuwe werkt op basis van de volgende uitgangspunten:

•      De patiënt staat centraal: de zorg is afgestemd op de zorgbehoefte en mogelijkheden van de patiënt.

•      De huisarts heeft de regie en coördineert de integrale zorg voor patiënten.

•      Goede samenwerking binnen de keten is cruciaal om de integrale zorg en continuïteit te verbeteren.

•      Het programma is opgesteld volgens de -standaarden en kwaliteitsrichtlijnen van de verschillende disciplines.

•      Er wordt uitgegaan van gezondheid als het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven Positieve gezondheid kent 6 dimensies: lichaamsfuncties, mentale functies en beleving, spirituele/existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren (Huber).