Bestuur

De stichting heeft een multidisciplinair samengesteld bestuur met een onafhankelijke voorzitter, management en een Raad van Advies.
In de samenwerking tussen eerstelijnszorgverleners in Midden Betuwe staat de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg centraal. In gezamenlijkheid streven we naar een compleet, vraag gestuurd en geïntegreerd zorgaanbod.