Partner's

Structurele samenwerking met onze partners levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van zorg. Samen ontwikkelen en voeren we diverse zorgprogramma’s uit. Iedere zorgverlener levert hierbij zijn expertise.


In de stichting participeren de volgende zorgverleners:


De diëtisten van Diëtistenpraktijk Eetstijl adviseren u over het veranderen van uw eetstijl wanneer eten en drinken extra aandacht nodig hebben. Dit kan zijn bij verschillende ziekten of bij

Fysiotherapie Wijnhoven-Gierman staat klaar voor alle mensen met een gezondheidsprobleem op het lichamelijke vlak.

De praktijk heeft als doelstelling haar patiënten optimaal te begeleiden

Fysiovier+ bestaat sinds 1997 en heeft vestigingen in Zetten en Herveld. Naast behandelruimtes voor fysiotherapie is er een ruime oefenzaal, voorzien van moderne trainingsapparatuur. Behalve voor

Het huisartsencentrum Herveld levert integrale huisartsenzorg op reguliere basis. Wij streven naar patiëntvriendelijke en laagdrempelige zorg.

Met het huisartsencentrum Zetten hebben we

Het huisartsencentrum Zetten levert integrale huisartsenzorg op reguliere basis. Wij streven naar patiëntvriendelijke en laagdrempelige zorg.

Met het huisartsencentrum Herveld hebben we

Raadthuys GGZ wil bekend staan bij zowel verwijzers en cliënten als bij zorgverzekeraars als een betrouwbare partner, waar kinderen en jeugd enerzijds en volwassenen en ouderen anderzijds met

De praktijk Reflex Fysiotherapie is al jaren een begrip in Heteren en omgeving. Onze praktijk is een expert op het gebied van fysiotherapie, manuele therapie, Dry

Er zijn in Nederland ongeveer 1.900 apotheken. Daarvan mogen zich ruim 425 Service Apotheek noemen. Dat zijn onafhankelijke apotheken, waar de apotheker zelf eigenaar is. De Service Apotheken

Volkomen thuis en op uw gemak. Dat bent u bij Stichting Samen Zorgen. Op de locaties Liefkenshoek in Heteren, De Hoge Hof in Herveld en in ontmoetingscentrum De Verbinding in Zetten. Zorgzame

VIEK Ergotherapie behandelt volwassenen en ouder wordende cliënten met lichamelijke en / of cognitieve beperkingen. Deze beperkingen kunnen ontstaan door uiteenlopende oorzaken; ouderdom,