Cliëntpanel

Vandaag de dag heeft een client andere verwachtingen op het gebied van service dan zo’n 10 jaar geleden. Bovendien zijn er voortdurend maatschappelijke ontwikkelingen die dit verwachtingspatroon beïnvloeden, denk aan ruimere openingstijden. Ook het Samenwerkingsverband Midden Betuwe  wil haar cliënten service bieden in de vorm van bijvoorbeeld goede informatie, toegankelijke ruimtes en een duidelijke website.

Zowel het leveren van kwalitatief goede eerstelijns zorg als het verstrekken van een goede service is voor het  Samenwerkingsverband Midden Betuwe van belang. Om de kwaliteit van de beide aspecten in de dienstverlening te borgen en, daar waar nodig, te verbeteren is cliëntbetrokkenheid noodzakelijk.. 

Vanuit de visie van Samenwerkingsverband Midden Betuwe ziet het management dan ook een belangrijke rol  weggelegd voor de cliëntenpanel als “partner”. Het management gaat ervan uit dat een goede samenwerking vanuit een partnerrol voor de cliënten van het Samenwerkingsverband  het hoogste rendement levert. Vanuit deze partnerrol erkennen beide partijen zowel elkaars gemeenschappelijke belang, namelijk het leveren van een kwalitatief goede zorg- en dienstverlening, als elkaars positie, qua oriëntatie, verantwoordelijkheid en informatieniveau. Vanuit deze positie creëren beide partijen wederzijds ruimte  voor onderhandeling, beïnvloeding, geven en nemen, maar ook openheid voor elkaars ideeën en initiatieven.  

 

Doel van de cliëntenpanel 
De cliëntenpanel levert  vanuit het cliëntenperspectief een bijdrage aan een goede zorg- en dienstverlening van Samenwerkingsverband Midden Betuwe  en de cliëntenpanel vertegenwoordigt in deze setting de gemeenschappelijke belangen van de patiënten. 
 

Taken van de cliëntenpanel 
De cliëntenpanel verschaft gevraagd en ongevraagd advies aan het management van het  Samenwerkingsverband Midden Betuwe  ten aanzien van alle aangelegenheden die direct de zorg van  of de dienstverlening aan cliënten of patiënten aangaan. De cliëntenpanel signaleert knelpunten in de uitvoering en geeft behoeften van patiënten aan.

 
Het clientenpanel zal in 2016 starten.