Visie & missie

Visie
In de samenwerking tussen eerstelijnszorgverleners in Midden Betuwe staat de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg centraal. In gezamenlijkheid streven we naar een compleet, vraag gestuurd en geïntegreerd zorgaanbod. We maken daarbij gebruik van elkaars complementaire expertise en middelen. Er wordt gestreefd naar een zo volledig mogelijk aanbod van eerstelijnszorg, lokaal georganiseerd met de lokaal gevestigde zorgverleners.

Missie
Goed georganiseerde, goed bereikbare en herkenbare eerstelijnszorg in Midden Betuwe waar de zorgvraag van de patiënt geïntegreerd wordt benaderd en behandeld door de lokale zorgverleners