Patiënt

De kracht van onze zorgprogramma's is het gezamenlijke doel van de betrokken zorgverleners: leveren van goede kwaliteit van zorg die op elkaar en de patiënt is afgestemd. Elke zorgverlener streeft naar de best mogelijke zorg voor zijn patiënt. Met aandacht voor de mens áchter de patiënt en doeltreffende zorgprogramma’s die voldoen aan de landelijke zorgstandaarden NHG.


Als patiënt bent u de belangrijkste schakel van het zorgprogramma. Bij de uitvoering van het zorgprogramma stemmen de zorgverleners de zorg, behandeling en begeleiding van u als patiënt nauwkeurig met elkaar af. Zij informeren u over uw chronische aandoening en hoe hier mee om te gaan en betrekken u bij het behandelplan. Zij hebben, nadat u toestemming heeft gegeven, toestemming tot uw dossier en voeren regelmatig overleg met elkaar over de zorg die het beste bij uw behoefte aansluit.

Samenwerkingsverband Midden Betuwe is een eerstelijns zorg organisatie die vraaggericht werkt. De zorgvraag in regio Midden Betuwe is Lees meer...