Patiëntenpanel

GEZ Midden Betuwe

Samenwerkingsverband Midden Betuwe is een eerstelijns zorg organisatie die vraaggericht werkt. De zorgvraag in regio Midden Betuwe is leidend  voor het bepalen en bijstellen van het zorgaanbod.  Op dit moment wordt de zorgvraag in kaart gebracht door cijfermatige gegevens en bepaalt de analyse van deze gegevens het zorgaanbod  dat door het samenwerkingsverband jaarlijks wordt ontwikkeld en bijgesteld. Patiënten zijn tot op heden bij dit proces op geen enkele wijze betrokken vanuit het samenwerkingsverband.

Heden ten dage koestert een patiënt andere verwachtingen op het gebied van service dan zo’n 10 jaar geleden. Bovendien zijn er voortdurend maatschappelijke ontwikkelingen die dit verwachtingspatroon beïnvloeden, denk aan ruimere openingstijden. Ook het Samenwerkingsverband Midden Betuwe  wil haar patiënten service bieden in de vorm van een informatiebalie, een goed ingerichte wachtruimte, een koffiecorner, een leestafel etc.

Zowel het leveren van kwalitatief goede eerstelijns zorg als het verstrekken van een goede service is voor het  Samenwerkingsverband Midden Betuwe dus een elementair principe. Om de kwaliteit van de beide aspecten in de dienstverlening te borgen en, daar waar nodig, te verbeteren is patiëntbetrokkenheid onontbeerlijk.

Vanuit de visie van Samenwerkingsverband Midden Betuwe ziet het management dan ook een belangrijke rol  weggelegd voor het patiëntenpanel als “partner”. Het management gaat ervan uit dat een goede samenwerking vanuit een partnerrol voor de van het Samenwerkingsverband  het hoogste  rendement levert. Vanuit deze partnerrol erkennen beide partijen zowel elkaars gemeenschappelijke belang, namelijk het leveren van een kwalitatief goede zorg- en dienstverlening, als elkaars positie, qua oriëntatie, verantwoordelijkheid en informatieniveau. Vanuit deze positie creëren beide partijen wederzijds ruimte  voor onderhandeling, beïnvloeding, geven en nemen, maar ook openheid voor elkaars ideeën en initiatieven. 

Doel van het patiëntenpanel:

Het patiëntenpanel levert  vanuit het patiëntenperspectief een bijdrage aan een goede zorg- en dienstverlening van Samenwerkingsverband Midden Betuwe  en het patiëntenpanel vertegenwoordigt in deze setting de gemeenschappelijke belangen van de patiënten.

Taken van het patiëntenpanel:

Het patiëntenpanel verschaft gevraagd en ongevraagd advies aan het management van het  Samenwerkingsverband Midden Betuwe  ten aanzien van alle aangelegenheden die direct de zorg van  of de dienstverlening aan cliënten of patiënten aangaan. Het patiëntenpanel signaleert knelpunten in de uitvoering en geeft behoeften van patiënten aan.

Voor het  Samenwerkingsverband Midden Betuwe dient een patiëntenpanel representatief te zijn voor de patiëntengroep van het  Samenwerkingsverband De leden van het patiëntenpanel dienen de gemeenschappelijke belangen van de cliënten immers te vertegenwoordigen. Voor het  Samenwerkingsverband Midden Betuwe zijn een aantal criteria voor de samenstelling van de cliëntenpanel dan ook van groot belang:

·    Verdeling man – vrouw

·    Leeftijd

·    De wijk waarin men woonachtig is

·    De huisarts

·    Gebruik makend van kort- en langdurige zorgverlening.

·    In staat te zijn om overstijgend naar de verleende zorg- en dienstverlening te kijken en deze te bespreken.

De cliëntenpanel als zodanig dient een heterogene groep te zijn die

·    Uit minimaal 3 en maximaal 7 leden bestaat zoals geadviseerd door de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG).

·    Woonachtig zijn in het verzorgingsgebied van het  Samenwerkingsverband Midden Betuwe

 

Interesse? Neem contact op met Liane Ermstrang tel. 06 - 31 68 71 91 of mail naar info@gezmiddenbetuwe.nl