Zorgprogramma's

Stichting Geïntegreerde Eerstelijnszorg Midden Betuwe heeft met patiënten, eerstelijns zorgprofessionals, zorgverzekeraars en andere zorgaanbieders afspraken gemaakt over het leveren van kwalitatief goede zorg voor patiënten met een chronische aandoeningen. Deze afspraken zijn vastgelegd in zorgprogramma´s.


Wat is een zorgprogramma?

De zorgverleners in Midden Betuwe hebben zich de afgelopen jaren ingespannen om diverse zorgprogramma's te ontwikkelen. Deze zorgprogramma's zijn bedoeld voor patiënten met een (chronische) ziekte en worden op verwijzing van de huisarts aangeboden. In ieder zorgprogramma staat zorg voor een patiënt beschreven, hoe de planning er uitziet voor de patiënt en hoe en door wie deze zorg wordt geleverd. De zorgprogramma’s die wij aanbieden zijn: depressie, angst, GO! (Gezond Onderweg voor kinderen met overgewicht) en hart-en vaatziekten.


Waarom een zorgprogramma?

Zorgverleners in Midden Betuwe willen u goede zorg aanbieden. Zorg die zo veel mogelijk is aangepast aan uw behoeften en wensen. Daarom werken de zorgverleners samen en wisselen - alleen met uw instemming - gegevens uit om een goed zorgprogramma te maken. De chronische ziektes ziektes depressie, angst en ook hart- en vaatziekten kunnen grote invloed op uw leven hebben. Afhankelijk van het type chronische aandoening, wordt er een team samengesteld die kan bestaan uit onder andere: huisartsen, praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen, apothekers, diëtisten, ouderenzorgorganisaties, psychologen en fysiotherapeuten.

Zorgprogramma Hart – en Vaatziekten

Het Zorgprogramma (risico op) Hart- en Vaatziekten is ontwikkeld om samen met u de risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten op te

Oncologie Netwerk Midden Gelderland is een netwerk van zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis ondersteunen. Denk hierbij aan huisartsen, fysiotherapeuten, huidtherapeuten

Dit programma bedoeld voor eerstelijns zorgverleners en geeft aan hoe te handelen bij een patiënt nadat deze het corona

Dit zorgprogramma is een aanvulling op het zorgprogramma depressie voor volwassenen van GEZ Midden Betuwe, ontwikkeld in 2012. Het is een verkorte weergave. Dit zorgprogramma is gericht op

Met de invoering van het zorgprogramma wil Stichting Eerstelijnszorg Midden Betuwe de zorg aan mensen met depressieve klachten verbeteren. Dit door de invoering van de werkwijze van de huidige