GEZ Midden Betuwe participeert en ondersteunt het oncologienetwerk Midden Gelderland

GEZ Midden Betuwe

Oncologie Netwerk Midden Gelderland is een netwerk van zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis ondersteunen. Denk hierbij aan huisartsen, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, thuiszorgorganisaties en andere gespecialiseerde zorgverleners. Zij bieden vanuit verschillende invalshoeken ondersteunende begeleiding tijdens en na de behandeling van kanker.

De zorgverleners in het netwerk kennen elkaar en zijn op de hoogte van elkaars werkwijze. Door de korte lijnen kunnen ze de behandelingen zo snel en goed op elkaar afstemmen. Het netwerk maakt ook afspraken met ziekenhuizen of revalidatiecentra over de ondersteunende en aanvullende zorg. Doel hiervan is dat de zorg die u thuis krijgt in samenhang is met de zorg in het ziekenhuis of het revalidatiecentrum.

Verwijzing
Om gebruik te kunnen maken van de zorgverleners in het Oncologie Netwerk, kan een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig zijn. Dit is verschillend per zorgverlener.

Vergoeding
Of de zorg vergoed wordt, hangt af van de zorgverlener en van uw zorgverzekering. Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar of u de kosten vergoed krijgt.