Geriatrienetwerk

GEZ Midden Betuwe

Het GEZ heeft een geriatrienetwerk.

Hiervoor is een convenant gesloten met alle samenwerkingspartners rondom de zorgbehoefte van kwetsbare ouderen in Herveld en Zetten. Er zijn afspraken met elkaar gemaakt om op thema, laagdrempelig, bindende afspraken te maken met elkaar. Signaleren en communiceren zijn hier belangrijke onderdelen van. Dit moet bijdragen aan het langer thuis wonen van de ouderen. Ouderenzorg heeft als doel ouderen in een (mogelijk) kwetsbare positie vroegtijdig in kaart te brengen en in beeld te houden om zodoende die kwetsbaarheid te voorkomen, te stabiliseren, te verminderen of zelfs op te heffen. Daardoor kunnen ouderen langer zelfstandig in hun vertrouwde omgeving blijven functioneren.