Zorgprogramma depressie

GEZ Midden Betuwe

Met de invoering van het zorgprogramma wil Stichting Eerstelijnszorg Midden Betuwe de zorg aan mensen met depressieve klachten verbeteren. Dit door de invoering van de werkwijze van de huidige multidisciplinaire richtlijnen op gebied van depressie. Hoofddoelen zijn het vroegtijdig signaleren van een depressie, het voorkomen van het verergeren of het chronisch worden van de klachten en het zo gericht mogelijk voorschrijven van antidepressiva. Het zorgprogramma richt zich op volwassenen (18 jaar en ouder):die down zijn of een depressief gevoel hebben, die een depressie hebben of die op bovenstaande een risico lopen.