Zorgprogramma CVRM

GEZ Midden Betuwe

Zorgprogramma Hart – en Vaatziekten

Het Zorgprogramma (risico op) Hart- en Vaatziekten is ontwikkeld om samen met u de risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten op te sporen en aan te pakken. Werken aan een gezonde leefstijl is hierbij de sleutel. Denk daarbij aan stoppen met roken, gezonde voeding, aanpakken van overgewicht, voldoende beweging en vermindering van stress. Hiermee kan het risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk verminderd worden.

aanvullen met zorgprogramma

 

Wat zijn Hart- en Vaatziekten?
Een hart- of vaatziekte is een ziekte aan het hart of de bloedvaten, zoals een hartinfarct, angina pectoris (pijn op de borst), een beroerte of vernauwde bloedvaten in de benen, de zogenaamde “etalagebenen”.

 

Wat zijn risicofactoren?
Risicofactoren dragen bij aan het ontwikkelen en/of herhalen van een hart- of vaatziekte.

De risicofactoren zijn:

  • een te hoge bloeddruk
  • een te hoog cholesterolgehalte
  • roken
  • hart- en vaatziekten in de familie
  • een te hoog glucosegehalte
  • ongezonde eetgewoonten
  • te weinig lichaamsbeweging
  • overgewicht
  • stress 
  • een reumatische aandoening

 

Als er aanwijzingen zijn voor een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, wordt er een risicoschatting gemaakt door de huisarts of de praktijkondersteuner. Staat u reeds onder controle voor een te hoge bloeddruk of een te hoog cholesterolgehalte? Of heeft u al een hart- of vaatziekte? Dan voert de praktijkondersteuner gemiddeld 2 maal per jaar een controle uit.

 

Risicoschatting
Voor de risicoschatting neemt de praktijkondersteuner een aantal vragen over uw leefgewoonten met u door.

Daarnaast wordt  uw bloeddruk gemeten, lengte en gewicht bepaald en laboratoriumonderzoek

gedaan. Met deze informatie wordt een schatting gemaakt van uw risico op het krijgen van hart- en vaatziekten. Vervolgens wordt met u besproken hoe u uw risico kunt verlagen. U kunt daarbij aanvullend vragen stellen en extra informatie krijgen. Mocht u een serieus risico lopen, dan bekijken we samen hoe uw risico verminderd kan worden.

 

Welke behandelingen zijn er?

Leefstijlaanpassing
Als u uw risico op hart- en vaatziekten wilt verlagen, kan dat betekenen dat u uw leefstijl moet aanpassen, bijvoorbeeld door te stoppen met roken, meer te bewegen en gezonder te eten.

U beslist in samenspraak met de praktijkondersteuner welke aanpassingen u wilt maken en dit wordt vastgelegd in een behandelplan. Aanpassing van uw leefgewoonte kan een lastige opgave zijn. De praktijkondersteuner kan u hierbij ondersteunen en voor aanvullende begeleiding verwijzen naar bij voorbeeld een diëtiste, fysiotherapeut of psycholoog.

 

Behandeling met medicijnen
Soms hebben de aanpassingen in uw leefstijl onvoldoende effect en  is behandeling met medicijnen nodig, bijvoorbeeld bij verhoogde bloeddruk en/of verhoogd cholesterol. De huisarts schrijft de medicatie voor en kan de apotheek om advies vragen.

 

Controle
Tijdens de controleafspraken bij de praktijkondersteuner worden uw ervaringen besproken, uw bloeddruk wordt gemeten en zo nodig wordt er bloed geprikt. De uitvoering van het behandelplan wordt besproken en doelen zonodig bijgesteld.

 

Hoofdbehandelaar
Uw huisarts is verantwoordelijk voor de diagnose en voortgang van uw behandeling. Gedurende uw behandeling houdt de huisarts nauw contact met de praktijkondersteuner om zo uw ontwikkeling te monitoren.

 

Samenwerken
Alle zorgverleners werken volgens de professionele standaarden van hun eigen beroepsgroep. Deze standaarden zijn vertaald naar een gemeenschappelijk protocol.
Door samen te werken en informatie te delen verbeteren we de samenhang in onze zorg. De informatie die we delen kunnen persoonlijke en/of medische gegevens zijn die van belang zijn voor uw behandeling. Wij wisselen alleen gegevens uit nadat dit met u is besproken en u hiervoor toestemming geeft. Zo kunt u rekenen op een team van zorgverleners dat zorgvuldig met uw gegevens omgaat. Zij weten van elkaar wat ze doen.

 

Zorgteam
Binnen het zorgprogramma werken meerdere zorgverleners samen om u zorg op maat te bieden. De samenstelling van uw zorgteam is afhankelijk van uw situatie en uw behandeling.
Het zorgteam bestaat uit:

Huisartsencentrum Herveld
Dorpsplein 11
6674BV Herveld
Telefoon: 0488-451457
info@huisartsencentrumherveld.nl

 

Huisartsencentrum Zetten
Brittanjesingel 2
6671 AZ Zetten
Telefoon: 0488-451219
info@huisartsen-centrum.nl

De huisarts stelt de diagnose en schrijft medicatie voor.

De praktijkondersteuner is uw eerste aanspreekpunt. Coördineert het zorgprogramma, draagt bij aan de diagnosestelling, geeft voorlichting en voert de controle afspraken uit.

 

Dietistenpraktijk Eetstijl
p/a Het dorpsplein 11 Herveld
p/a Brittanjesingel 2 Zetten
info@fysiovierplus.nl
Telefoon: 0488-451327

De Zandakkers 3
6674DH  Herveld
Telefoon: 0488-451327

 

Fysiotherapie Wijnhoven - Gierman
Hoofdstraat 85, Herveld
herveld@wijnhoven-gierman.nl
Telefoon: 0488 - 431002

Broekstraat 18, Valburg
valburg@wijnhoven-gierman.nl
Telefoon: 0488-431002

Bieden een groepsgewijs en individueel beweegprogramma aan.

 

Apotheek

Apotheek Midden-Betuwe
Hoofdstraat 46, Zetten
apotheekmiddenbetuwe@ezorg.nl
Telefoon: 0488-420911

Levert en bewaakt de medicatie

 

Psycholoog

Raadthuys Psychologen
Industrieweg Oost 13, Elst (GLD).
info@raadthuys.nl
Telefoon: 0481-371199

Begeleiding bij vermindering van stress of andere psychische klachten en bij ondersteuning gedragsverandering.

 

Informatieve websites:

www.hartenvaatgroep.nl

www.thuisarts.nl

www.voedingscentrum.nl

www.vitalevaten.nl

www.hartstichting.nl