Vacature Bestuursvoorzitter

GEZ Midden Betuwe

De stichting is een actieve, innovatieve samenwerkingsorganisatie van verschillende zorgaanbieders, waarbij de kwaliteit van leven van de inwoners centraal staat. Binnen de stichting werken tien praktijken onderling samen, met andere aanbieders in de regio en met het sociaal domein van de gemeente Overbetuwe. Door gebruik te maken van elkaars expertise en middelen en het ontwikkelen van programma’s is er een compleet, vraaggestuurd en geïntegreerd zorgaanbod beschikbaar voor de inwoners.

De stichting richt zich in de gemeente Overbetuwe, met name op de kernen Zetten, Hemmen, Andelst en Herveld; in de regio Arnhem-Nijmegen. Naast onderlinge samenwerking en innovatie van de zorg is de stichting extern gericht op de regio met stakeholders als regionale zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de gemeente en belangenorganisaties. Waar nodig draagt de stichting bij aan input voor landelijk beleid.

Organisatie & ontwikkeling
Verschuivingen in het zorglandschap zullen naar verwachting invloed hebben de huidige organisatie en financieringsstructuur van de stichting. De stichting zal ook de aankomende jaren de verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van de inwoners en onze praktijkhouders en onderzoeken welke organisatievorm met de huidige ontwikkelingen in het zorglandschap voor de stichting het beste past, lokaal en regionaal. De voorzitter geeft samen met de andere bestuursleden en de manager uitwerking aan de toekomst van de stichting in nauwe samenwerking met de praktijkhouders, zorgverzekeraar Menzis en andere stakeholders.

Bestuur
De stichting GEZMB bestaat uit een bestuur van een externe voorzitter, een secretaris en een penningmeester (voortkomend uit het samenwerkingsverband) met daarnaast de manager die nauw samenwerkt met het bestuur en uitvoering geeft aan de programma’s. De taken van het bestuur worden deels gedelegeerd aan de manager. Van de praktijken hebben de praktijkhouders zitting in de Raad van Advies.

Profiel voorzitter
Vanwege het verlopen van de zittingstermijn van de huidige voorzitter zijn wij op zoek naar een enthousiaste, flexibele voorzitter die zich kan vinden in onderstaande kenmerken:

  • Strategisch denk- en werkniveau;
  • Een ondernemende en innovatieve visie;
  • Overtuigingskracht en onderhandelingsvaardigheid;
  • Verbindende stijl van werken; 
  • Bestuurlijke ervaring met verandertrajecten (bijvoorbeeld fusie of samenwerkingsverband); 
  • Kennis van de gezondheidszorg.

Wij bieden een dynamische functie in een innovatieve, enthousiaste en financieel gezonde organisatie met een betrokken bestuur, manager en praktijkhouders en goede contacten in zowel de zorg als het sociaal domein. Voor de inzet van de bestuursleden is een vergoeding op basis van uren beschikbaar. De tijdsinvestering is ongeveer 2 – 4 uur per week. 
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de huidige voorzitter, Dorien van der Meer, mail: info@gezmiddenbetuwe.nl of mobiel: 0620737137.
Je kunt tot 4 april 2022 solliciteren door een sollicitatiebrief met CV te sturen naar info@gezmiddenbetuwe.nl.