Patiëntenpanel

Vandaag de dag heeft een patiënt andere verwachtingen op het gebied van service dan zo’n 10 jaar geleden. Bovendien zijn er voortdurend maatschappelijke ontwikkelingen die dit verwachtingspatroon beïnvloeden, denk aan ruimere openingstijden. Ook het Samenwerkingsverband Midden Betuwe wil haar patiënt service bieden in de vorm van bijvoorbeeld goede informatie, toegankelijke ruimtes en een duidelijke website.

Zowel het leveren van kwalitatief goede eerstelijns zorg als het verstrekken van een goede service is voor het  Samenwerkingsverband Midden Betuwe van belang. Om de kwaliteit van de beide aspecten in de dienstverlening te borgen en, daar waar nodig, te verbeteren is cliëntbetrokkenheid noodzakelijk.. 

Vanuit de visie van Samenwerkingsverband Midden Betuwe ziet het management dan ook een belangrijke rol  weggelegd voor de patiëntenpanel als “partner”. Het management gaat ervan uit dat een goede samenwerking vanuit een partnerrol voor de patiënt van het Samenwerkingsverband het hoogste rendement levert. Vanuit deze partnerrol erkennen beide partijen zowel elkaars gemeenschappelijke belang, namelijk het leveren van een kwalitatief goede zorg- en dienstverlening, als elkaars positie, qua oriëntatie, verantwoordelijkheid en informatieniveau. Vanuit deze positie creëren beide partijen wederzijds ruimte  voor onderhandeling, beïnvloeding, geven en nemen, maar ook openheid voor elkaars ideeën en initiatieven.  

Doel van de patiëntenpanel  
De patiëntenpanel levert  vanuit het patiëntenperspectief een bijdrage aan een goede zorg- en dienstverlening van Samenwerkingsverband Midden Betuwe  en de patiëntenpanel vertegenwoordigt in deze setting de gemeenschappelijke belangen van de patiënten. 

Taken van de patiëntenpanel 
De patiëntenpanel verschaft gevraagd en ongevraagd advies aan het management van het  Samenwerkingsverband Midden Betuwe ten aanzien van alle aangelegenheden die direct de zorg van of de dienstverlening aan cliënten of patiënten aangaan. De patiëntenpanel signaleert knelpunten in de uitvoering en geeft behoeften van patiënten aan.